Informatie voor deelnemers

Wat doet Script voor jou

Script is opgericht om mensen met (vermoedens van) autisme zich te laten ontwikkelen op gebieden waar hun interesses liggen. We benadrukken talenten en voor obstakels zoeken we oplossingen. Het einddoel is altijd om een prettige werkplek te bieden voor langere tijd. De weg naar dat doel kunnen we samen proberen in te vullen.

Rustig werken met duidelijke structuur

Je werkt bij Script altijd op een vaste plek. Je hebt een eigen bureau met een eigen computer waar je rustig kunt zitten. Het kantoor wordt maximaal gedeeld met vijf andere personen. We proberen zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden zodat er een prettige werksfeer ontstaat. Er is altijd een begeleider aanwezig die je kunt aanspreken voor hulp en advies.

Werken aan je toekomst

We stellen altijd een plan op voordat je bij ons komt werken. In dat plan staan doelen die we in overleg met jou opstellen. De doelen gebruiken we als hulpmiddel om je verder te ontwikkelen. Door regelmatig te evalueren kunnen we kijken in hoeverre de doelen worden bereikt.

Misschien wil je op een gegeven moment wel een stap verder gaan en doorstromen naar een functie bij een ICT bedrijf. In zo’n geval zullen we je daar ook bij begeleiden.

Wanneer kun je bij ons terecht?

In principe kan iedereen met autisme bij ons terecht. We zoeken mensen met interesse in computers, programmeren en ICT. Je hoeft nog niet over vaardigheden op dit gebied te beschikken, het mag natuurlijk wel.

Wil je meer informatie over ons, of wil je een verkennend gesprek met ons inplannen? Neem dan contact met ons op.