De aantrekkingskracht van ICT op mensen uit onze doelgroep benutten

Script biedt verschillende leer-/werktrajecten op het gebied van ICT voor mensen met (vormen van) autisme en/of hoofbegaafdheid. We leren onze deelnemers programmeren volgens een gestructureerd programma dat we afstemmen op de behoeften van het individu.

De werkplekken zijn verdeeld over verschillende kantoren en we werken met een aparte kantine voor pauzes en speciale ruimtes voor vergaderingen en gesprekken. Alle ruimtes zijn prikkelarm ingericht.

Bij Script is er altijd een HBO gediplomeerd begeleider aanwezig. Deze begeleider ondersteunt de deelnemers tijdens de dagelijkse werkzaamheden, stelt de doelen op, evalueert die doelen, schrijft het begeleidingsplan en onderhoudt het contact met (het netwerk van) de deelnemer.

We benutten de aantrekkingskracht van ICT op mensen uit onze doelgroep. Ons programma is gericht op maximale zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling. Op die manier willen we de zelfredzaamheid van onze deelnemers vergroten en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

Ieder persoon is anders en heeft andere kwaliteiten en behoeften. Daarom geldt er geen vast tijdsverloop voor de trajecten. Per individu kijken we naar de beste planning en volgorde.

Script heeft een contract voor zorg in natura (ZIN) met de onderstaande gemeenten:

  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Leeuwarden (re-integratie dienstverlening)
  • Gemeente Midden-Groningen
  • Gemeente Ooststellingwerf
  • Gemeente Westerkwartier
  • Gemeente Westerwolde

De inwoners van deze gemeenten kunnen we zorg in natura aanbieden. We werken naast deze financieringsvorm ook met persoonsgebonden budgetten (PGB’s).

Educatieve dagbesteding

Door omstandigheden kunnen gemotiveerde mensen toch thuis komen te zitten. Ons dagbestedingstraject geeft een nuttige daginvulling voor mensen met affiniteit voor ICT. Script biedt een gestructureerde werkomgeving waarin we kijken of programmeren past bij de deelnemer. Indien dit het geval is, kunnen we daar vervolg aan geven.

Ook bij de educatieve dagbesteding proberen we aansluiting naar de arbeidsmarkt te vinden waar mogelijk.

Inhoudelijk

Bijvoorbeeld starten met een leertraject HTML, CSS, Javascript. Daarna gaan we de opgedane kennis toepassen in praktijkopdrachten.

Tijdsduur

Geen vaste duur. Het traject wordt in overleg met de deelnemer en gemeente
gepland.

Financiering

De Gemeente financiert middels zorg in natura of via een toegekend PGB.

Leer/werk trajecten

Voor mensen die gericht aansluiting zoeken op de IT arbeidsmarkt hebben we verschillende leer/werk trajecten. We kunnen per individu bekijken welk traject het beste ingezet kan worden. Alle leer/werk trajecten hebben als overeenkomst dat de focus ligt op programmeren en aansluiting zoeken naar de arbeidsmarkt.

Inhoudelijk

Afhankelijk van het instapniveau gaan deelnemers bezig met HTML, CSS, javascript, php, MySql, laravel, VUE js, git & scrum. We kunnen hier enigszins van afwijken mocht dit passend zijn.

Tijdsduur

9 maanden

Financiering

Mogelijk via UWV traject werkfit maken, UWV scholingstraject of in overleg mogelijk bij bepaalde gemeentes. Neem voor meer informatie contact met ons op.