Whitepaper werk en autisme

In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis (ASS). Voor veel van hen is het lastig om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Zo’n 53% van volwassenen met autisme (tot 65 jaar) heeft geen betaalde baan. Het mogelijk ontbreken van een passende daginvulling kan leiden tot angst, onbegrip, somberheid en eenzaamheid.

In deze whitepaper lees je hoe autisme en werk wél goed samen gaan. Praktische informatie gebaseerd op studies en praktijkervaringen.

Ik wil graag kennismaken

Neem contact op